Lawrence.AI

Kunstig intelligens til juridiske processer

Artificial intelligence powering legal case handling

Kunstig intelligens (AI) er virkelighed i advokatbranchen

Artificial intelligence (AI) has reached the legal industry

Lawrence.AI befrier dig for benarbejdet, så du kan koncentrere dig om klienten og de komplicerede opgaver. Softwaren udnytter AI til at automatisere standard sagsbehandling af juridiske processer.

Lawrence.AI frees you from the ground work so you can focus on the client and the complicated tasks. The AI-powered software automates standard legal case handling.

Spar tid

Save time

Lawrence.AI sparer i gennemsnit brugeren 70 % af sagsbehandlingstiden for de relevante processer, hvilket typisk svarer til tusindvis af timer per år for et mellemstort advokatfirma.

On average Lawrence.AI saves the user 70 % of the case handling time for the relevant processes, which corresponds to thousands of hours per year for a mid-size law firm.

Værdi fra første dag

Value from day one

Ingen oplæring eller nye IT-installationer er nødvendige - Lawrence.AI sparer brugeren tid fra første dag og er bygget til at integrere i eksisterende IT-systemer.

No training or installation is necessary, Lawrence.AI saves the user time from day one and is developed to integrate into existing IT-setups.

Bliv hurtigere og mere effektiv

Become faster and more efficient

Med hurtigere sagsbehandling får klienten hurtigere svar, bliver ikke spurgt mere end én gang om oplysninger og oplever at der er mere tid og overskud til klient specifik rådgivning.

With faster case handling the client receives faster responses, is not asked for information more than once and experiences more time and capacity for client-specific advice.

Begå færre fejl

Less mistakes

Lawrence.AI bliver løbende opdateret med nye regler og faciliterer vidensdeling brugerne imellem, hvilket minimerer risikoen for fejl for den enkelte bruger.

Lawrence.AI is continuously updated with new legislation and facilitates sharing of knowledge between the users, which minimizes the risk of errors for all users.

Fleksibel og skræddersyet løsning

Flexible and tailor-made

Lawrence.AI udbydes som licenser til forskellige processer som kan til- og fravælges løbende. Tilføjelser og nye produkter udvikles løbende i dialog med brugerne efter ønsker og behov.

Lawrence.AI is license based software-as-a-service for different legal processes tailor-made to the individual firm's needs. New features and processes are continuously developed to meet the needs and requests of the users.

Vær forrest på kunstig intelligens

Get ahead on AI

Med Lawrence.AI får I en plads på forreste række i forhold til kunstig intelligens og mulighed for at præge hvordan en af de mest dominerende globale megatrends skal påvirke jeres branche.

With Lawrence.AI you reserve a front-row seat regarding AI and the opportunity to influence how one of the most dominant global megatrends will influence your industry.

Om Lawrence.AI

About Lawrence.AI

Lawrence.AI er specialudviklet software bygget i krydsfeltet mellem juridisk og praktisk erfaring med juridiske arbejdsgange og state-of-the-art kunstig intelligens. Lawrence.AI videreudvikles og formes løbende efter feedback og ønsker fra brugerne med målet om en enkel og intuitiv brugeroplevelse, der sparer mest mulig tid og minimerer risikoen for fejl. Lawrence.AI lærer løbende af data fra brugerne gennem machine learning (en type AI) og bliver derfor bedre og bedre med tiden. Kontakt os for information om, hvilke konkrete processer Lawrence.AI kan assistere jer med.

Lawrence.AI is custom designed software built in the intersections between legal and practical experience with legal case handling and state-of-the-art artificial intelligence. Lawrence.AI is agile and continuously shaped by feedback and requests from its users with the aim of achieving a simple and intuitive user experience saving as much time as possible and minimizing the risk of mistakes. Lawrence.AI continuously improve via machine learning and becomes better and better in time. Contact us for information on which concrete processes Lawrence.AI may assist you with.

Teknikken bag Lawrence.AI

Technology behind Lawrence.AI

Kunstig intelligens (AI) er en samlebetegnelse for teknologi, der beskæftiger sig med at gøre maskiner i stand til at udføre opgaver, der tidligere var forbeholdt mennesker. De seneste års gennembrud inden for AI har gjort, at computere nu kan løse en række opgaver på et niveau, der ikke var muligt for bare 10 år siden. Chatrobotter, billedgenkendelsesværktøjer, auto trading-systemer og selvkørende biler er eksempler på anvendelsesmulighederne for AI. Lawrence.AI bruger teknologien Deep Learning til at implementere Natural Language Processing (maskinel sprogforståelse). Teknisk foregår det ved, at Lawrence.AI benytter en række “lag” af avancerede statistiske modeller, der samlet vurderer sandsynligheden for de mulige betydninger af ord og tekststykker i juridiske dokumenter. Praktisk betyder det, at Lawrence.AI opbygger en intuitiv forståelse for juridiske dokumenter og processer, som kan bruges til at assistere brugeren. Lawrence.AI lærer løbende fra dokumenterne og bliver således hele tiden bedre til at forstå og hjælpe med juridiske processer.

Artificial intelligence (AI) is a common description for technology aimed at making machines capable of performing tasks that were previously the exclusive domain of people. The breakthroughs in AI over the last couple of years, have made computers capable of solving a range of tasks on a different level than what was possible even 10 years ago. Chatbots, image recognition tools, auto-trading systems and self-driving cars are all examples of the possible applications of AI. Lawrence.AI apply the technology Deep Learning to implement Natural Language Processing (understanding of text). Technically Lawrence.AI use “layers” of sophisticated statistical models which evaluate the probability of different meanings of words and sentences in legal documents. Practically Lawrence.AI develops an intuitive understanding of legal documents and processes, which is leveraged to assist the user. Lawrence.AI continuously learns from legal documents and is thus ever improving in understanding and assisting in legal case work.

Oplæg om LegalTech og AI

Presentation on LegalTech and AI

Vi tilbyder at komme ud til jer og holde oplæg om LegalTech (tech virksomheder indenfor advokatbranchen) og AI i advokatbranchen. Vi har både dyb teknisk forståelse for de nye teknologier og praktisk kendskab til advokatbranchen. Vores oplæg indeholder blandt andet:

 • Ikke-teknisk introduktion til AI.
 • Gennemgang af hvilke AI-produkter der findes i dag til advokatbranchen.
 • Eksempler på hvordan advokatfirmaer bruger AI i dag.
 • Overblik over hvordan LegalTech landskabet ser ud i dag.
 • Analyse af hvilke nye AI-produkter der er realistiske indenfor den nærmeste fremtid.

Hvis I er interesserede i at høre nærmere om ovenstående, så kontakt os via formularen i bunden af siden.

We give presentations on LegalTech (tech companies within the legal industry) and AI in the legal industry. We have deep technical knowledge of the latest technologies and practical experience from the legal industry. Our presentation inter alia consist of:

 • Non-technical introduction to AI
 • Presentation of the current AI-products for the legal industry
 • Examples of application of AI today
 • Overview of the LegalTech landscape today
 • Analysis of which AI-products are realistic within the next few years.

Please contact us for more information on presentations.

Teamet

The Team

Kasper Johansen

Freelance Ruby on Rails developer

Ruby on Rails ekspert med +10 års erfaring. Har erfaring med software arkitektur, backend udvikling, scalering, performance optimering og sikkerhed.

Ruby on rails expert with +10 years of work experience. Has experience with software architecture, backend development, scaling, performance and security.

Anders Sommer-Larsen

Freelance Data Scientist

Cand.scient.oecon. med arbejdserfarning som konsulent for Keylane A/S.

MSc in Mathematics-Economics. Work experience as consultant from Keylane A/S.

Jonas Busk

External Deep Learning Specialist

Cand.it og Ph.d.-studerende i Deep Learning ved Danmarks Tekniske Universitet.

Ph.d. student majoring in Deep Learning at the Technical University of Denmark.

Emil Madsen

Freelance Marketing Strategist

MSc fra CBS og arbejdserfaring fra førende marketing bureauer i London.

MSc from CBS. Work experience from leading marketing agencies in London.

Kontakt os

Contact us

Skriv til os, hvis I er interesserede i at høre nærmere om, hvad Lawrence.AI kan gøre for jeres forretning. Brug formularen herunder, eller skriv til os direkte på kontakt@lawrence.ai

E-mail us if you want further information on what Lawrence.AI can do for your business. Use the form below or e-mail us directly on kontakt@lawrence.ai

 • Adresse

  Address

  Amagertorv 31, 2. sal
  1160 København K
  Danmark
  Amagertorv 31, 2. floor
  1160 Copenhagen K
  Denmark
 • Email

  E-mail

  jin@lawrence.ai
 • Telefon

  Phone

  +45 53 55 59 88